Frank den Hollander

Onderhoud & Schilderwerken

 

DUIDELIJKE AFSPRAKEN IN EEN COMPLETE OFFERTE.

Het is wel zo prettig om vóór de uitvoering van de werkzaamheden te weten waar u aan toe bent.

Vandaar dat ik altijd schriftelijk een offerte uitbreng. 
Over de prijs worden heldere afspraken gemaakt, waarbij er verschillende mogelijkheden zijn:

• Een vaste prijs.

In de offerte staat een precieze opsomming van de te verrichten werkzaamheden
(met de te volgen behandeling) en een hieraan gekoppelde prijs. 
Meer-/ minderwerk met een nieuwe berekening is natuurlijk altijd nog mogelijk.

• Werken op regiebasis.

Het aantal uren en de hoeveelheid te gebruiken materiaal is nog niet in te schatten. 
Wel maak ik duidelijke afspraken over het te hanteren uurtarief. 
Bij de eindafrekening krijgt u een totaaloverzicht van alle gemaakte kosten.

• U staat centraal.